Ειδικές - Εξειδικευμένες Έρευνες Γκίκας Λεωνίδας στον Πειραιά

 
Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών Γκίκας Λεωνίδας στον Πειραιά πραγματοποιεί εξειδικευμένες έρευνες σε εταιρείες για το προφίλ του προτού συνεργαστείτε μαζί τους και δεσμευτείτε νομικά.

Η ομάδα μας αποτελείται από δραστήρια και έμπειρα άτομα στον χώρο των ερευνών παρέχοντας άριστες υπηρεσίες με συνέπεια και αξιοπιστία.

Διακρινόμαστε για τον επαγγελματισμό αλλά και τις οικονομικές τιμές μας έχοντας ως κύριο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων που χρήζουν και ειδική μεταχείριση.

Ενημερώνεστε σχεδόν καθημερινά για την πορεία των ερευνών καθώς λειτουργούμε πάντα με κύριο γνώμονα την απόλυτη εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας.

Πιο αναλυτικά:

  • Έλεγχος επιβαρυντικών στοιχείων (και δυσμενών)
  • Έρευνα σε ειρηνοδικεία - πρωτοδικεία - υποθηκοφυλάκεια ανακοινώσιμων στοιχείων (βάσει ελληνικής νομοθεσίας)
  • Έρευνα φυσικών και νομικών προσώπων σε όλο τον κόσμο,αναλόγως της εκάστοτε νομοθεσίας
  • Επιτόπια έρευνα εταιριών